LearningLab DTU Kursussystem

DTU Undervisningsseminarer
LearningLab DTU arrangerer i samarbejde med dekanerne halvårlige undervisningsseminarer for institutstudienævnsmedlemmer, studieledere, pædagogiske koordinatorer og alle andre interesserede undervisere. Seminarerne danner ramme om oplæg og diskussioner, som tager udgangspunkt i praktiske erfaringer med undervisning på DTU, eller som omhandler et overordnet tema.

US DTU Undervisningsseminar: Assessment and feed back for long-term learning
  Kurset består af 1 modul, der afholdes på følgende dato(er):
  23-11-2018 - 23-11-2018